Oktober meeting: TU Delft

Oktober 2021

Voor onze JOH-meeting op 28 oktober 2021 ging de JOH naar de TU Delft.

Voor sommigen van ons een tweede thuis. We hielden onze meeting in BK City (fac. Bouwkunde). Hier worden we meegenomen door Prof.dr. Ellen van Bueren. Ellen is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde. Ellen neemt ons mee in de wereld van grote transities (energie, circulair, klimaatadaptatie) in relatie tot steden.

Ellen daagde ons allen uit om met haar in discussie te gaan over verantwoord ondernemerschap, in relatie tot de grote transities. Inertie, stroperigheid en de conservatieve, risicomijdende cultuur in de bouw- en vastgoedsector bij transities en belemmeringen en mogelijke manieren van omzeilen bij transities.